Lewiner Kirchensprengel 1940

Lewin (Hummelstadt)
- Lewin Kołodzki

Dörnikau
- Darnków
Gellenau
- Jeleniów
Großgeorgsdorf
- Jerzykowice Wielkie
Hallatsch (Hallgrund)
- Gołaczów
Jauernig
- Jawornica
Järker
- Jarków
Kaltwasser
- Zimne Wody
Kleingeorgsdorf
- Jerzykowice Mały
Krzischney (Kreuzdorf)
- Krzyzanów
Kuttel
- Kocioł
Löschney (Talheim)
- Leśna
Nerbotin (Markrode)
- Witów
Sackisch
- Zakrze
Tanz
- Danczow
Tassau
- Taszów